GERBANG UTAMA

~Sesiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya(Al- Talaq:ayat4)~

;
11:03 PM

INFO AGAMA ISLAM

Posted by NURUL NADIA BT MOHAMED KHASIM

TAHUKAH ANDA??

Falsafah Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk melahirkan insan soleh, harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah swt untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah yang boleh memberi sumbangan terhadap kesejahteraan
ummah.


Sila klik butang nombor di bawah untuk ke pautan lain

0 comments:

Post a Comment